Výkonný výbor OSS, z.s.

Výkonný výbor OSS, z.s. je výkonným orgánem Orlického sportovního sdružení okresu Ústí nad Orlicí. Výkonný výbor tvoří předseda, místopředseda a 7 členů. Výkonný výbor OSS, z.s. zajišťuje plnění úkolů mezi valnými hromadami.