logo OSS

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s. | ČUS

Spolek s názvem Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s. (dále jen OSS) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné právnické osoby ustavené jako spolky, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné činnosti, tělovýchovy nebo turistiky jak pro vlastní členstvo, tak pro neorganizovanou veřejnost.

více informací o nás » Krajská olympiáda a atletický čtyřboj na CUSPCE.CZ »

Projekt „ČUS – Sportuj s námi“ pro rok 2020

Vážení sportovní přátelé,

chceme Vás informovat, že projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2020. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.

více »

Pardubický kraj - vyhlášení dotačních programů v oblasti sportu a volnočasových aktivit pro rok 2020

Informujeme vás, že Rada Pk schválila dne 21.10.2019 výzvy dotačních programů v oblasti sportu a volnočasových aktivit pro rok 2020

více »


Vyúčtování neinvestiční dotace Můj klub 2019

Vyúčtování neinvestiční dotace Můj klub za rok 2019 je nutné před odesláním v listinné nebo v elektronické podobě do datové schránky MŠMT nahrát do systému IS Sport. Ten bude pro nahraní vyúčtování k jednotlivým žádostem dotace Můj klub 2019 zpřístupněn od 1.12.2019.

více »

Pomoc při zpracování dotace MŠMT Můj klub 2020

Pomoc při zpracování dotace MŠMT Můj klub 2020

více »


Nejúspěšnější sportovci za rok 2019

Nejúspěšnější sportovci za rok 2019

více »

Pohybem ke zdravému občanovi a prosperující společnosti

Ve čtvrtek 7. 2. 2019 se uskutečnila v Praze konference České unie sportu, kde byla klíčovým tématem stále se snižující úroveň pohybové gramotnosti obyvatel ČR. Kompletní videozáznam konference a prezentace jednotlivých přednášejících zde.

více »