logo OSS

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s. | ČUS

Spolek s názvem Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s. (dále jen OSS) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné právnické osoby ustavené jako spolky, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné činnosti, tělovýchovy nebo turistiky jak pro vlastní členstvo, tak pro neorganizovanou veřejnost.

více informací o nás » Krajská olympiáda a atletický čtyřboj na CUSPCE.CZ »

Sportuj s námi 2022

Vážení sportovní přátelé,

chceme Vás informovat, že projekt Tipsport Sportuj s námi bude pokračovat i v roce 2022. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.

více »

Výzva Můj klub 2022

Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2022. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let.

více »


Prezentace projektu Sportuj s námi 2021

Prezentace partnerů a projektu Sportuj s námi

Na Dropbox úložišti, odkaz zde, naleznete nově i logo projektu jak v křivkách, tak i například ve formátu jpg.

více »

Vyhlášení ankety „Nejúspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí za rok 2021“ 53.ročník

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s. ve spolupráci s marketingovou agenturou Sport Action s.r.o. a městem Ústí nad Orlicí vyhlašují již 53. ročník ankety „Nejúspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí za rok 2021.“

  V této souvislosti vyhlašují organizátoři ankety kritéria pro nominace sportovců. Základní podmínkou je členství v tělovýchovné a sportovní organizaci nebo občanském sdružení, které se zabývá sportovní činností na území Orlickoústecka.

Vyhlašované kategorie :

 Jednotlivci: žactvo, dorost a junioři, dospělí, veteráni.

 Kolektivy: žactva a dorostu, dospělých a nejlepší kolektiv z vesnic.

   Zasloužilí trenéři, rozhodčí a cvičitelé.

 Handicapovaný sportovec a "Síň slávy"

 “Krajánek“- vyhlášen bude nejlepší sportovec okresu, který sice v okrese bydlí, ale není

    členem žádné organizace, která v okrese sídlí.

    Cena Fair play

více »


Výzva Kabina 2021

Vážení sportovní přátelé,

Národní sportovní agentura zveřejnila na svých stránkách Výzvu č. 8/2021

Kabina 2021 k investičnímu programu č. 162 51  ROZVOJ MÍSTNÍCH SPORTOVIŠŤ A ZÁZEMÍ -

Kabina 2021 - 2025 

více »

Informace a doporučený postup pro svazy a TJ/SK k povinnosti testování zaměstnanců na COVID 19

Vážení sportovní přátelé,

rozhodnutím vlády z 22. 3. 2021 je s účinností od 6. 4. 2021 rozšířena povinnost testování zaměstnanců (pracovní poměr, DPP, DPČ) na neziskové organizace včetně spolků a pobočných spolků. POZOR za zaměstnance jsou považovány i další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovně právní, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci (např. OSVČ, funkcionáři).

více »