logo OSS

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s. | ČUS

Spolek s názvem Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s. (dále jen OSS) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné právnické osoby ustavené jako spolky, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné činnosti, tělovýchovy nebo turistiky jak pro vlastní členstvo, tak pro neorganizovanou veřejnost.

více informací o nás » Krajská olympiáda a atletický čtyřboj na CUSPCE.CZ »

Vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí za rok 2022

ANKETA

„Nejúspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí za rok 2022“ 54. ročník

více »

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila Dodatek č. 3 k Výzvě Můj klub 2022 - 2. kolo

 Dodatek č. 3 k Výzvě Můj klub 2022 - 2. kolo, tímto dodatkem NSA prodloužila datum ukončení příjmu žádostí na 26. 09. 2022 do 12:00 hod.

více »


Nová povinnost ve Výzvách NSA

Ve všech nových Výzvách, tj. nyní Provoz a údržba a Můj Klub - 2. kolo, je nová povinnost žadatele, která je považovaná za neodstranitelnou vadu žádosti. 

 

 

více »

Výzva Můj klub 2022 - 2. kolo

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu 14/2022 Můj klub 2022 -2. kolo č.j.: NSA-0058/2020/A/121

více »


Výzva Provoz a údržba 2022

Výzva Provoz a údržba 2022

více »

Povinnost datové schránky pro spolky

Příští rok dojde v oblasti "datovek" k výrazným změnám. Od roku 2023 se budou ze zákona automaticky zakládat všem podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, které ji dosud nemají a jsou zapsány (např. ve spolkovém a nadačním rejstříku či v rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšné společnosti) Všechny tyto subjekty ji budou mít zřízenou nejpozději do konce března 2023.

 

více »