logo OSS

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s. | ČUS

Spolek s názvem Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s. (dále jen OSS) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné právnické osoby ustavené jako spolky, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné činnosti, tělovýchovy nebo turistiky jak pro vlastní členstvo, tak pro neorganizovanou veřejnost.

více informací o nás » Krajská olympiáda a atletický čtyřboj na CUSPCE.CZ »

Vyhlášení dotačních programů Pardubického kraje v oblasti sportu a volnočasových aktivit v roce 2021

Vyhlášení dotačních programů Pardubického kraje v oblasti sportu a volnočasových aktivit v roce 2021

více »

MŮJ KLUB 2020 - PODKLADY PRO VYÚČTOVÁNÍ A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020 - MŮJ KLUB 2020  je nutné před odesláním v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky ministerstva nahrát do systému IS Sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem výzvy MŮJ KLUB zpřístupněn od 1.12.2020. MUJ_KLUB_2020_manual vyuctovani a FV_fin.pdf

více »


Doporučené postupy při nemožnosti konání valné hromady spolku (svaz, TJ, klub)

Spolu s omezením shromažďování osob v důsledku preventivních opatření proti šíření infekce koronaviru vznikají řadě spolků problémy s pořádáním valných hromad, popř. výročních členských schůzí. 

více »

Covid - Výkladové stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 14. 10. 2020

Na základě nových opatřeních vlády a MZDR publikujeme aktuální informace a výkladová stanoviska k těmto opatřením.

více »


Usnesení VH OSS, z.s. ze dne 23.9.2020

Dne 23.9.2020 se konala VH OSS, z.s. 

více »

Vyhlášení ankety „Nejúspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí za rok 2020“ 52.ročník

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s. ve spolupráci s marketingovou agenturou Sport Action s.r.o. a městem Ústí nad Orlicí vyhlašují již 52. ročník ankety „Nejúspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí za rok 2020.“

  V této souvislosti vyhlašují organizátoři ankety kritéria pro nominace sportovců. Základní podmínkou je členství v tělovýchovné a sportovní organizaci nebo občanském sdružení, které se zabývá sportovní činností na území Orlickoústecka.

Vyhlašované kategorie :

 Jednotlivci: žactvo, dorost a junioři, dospělí, veteráni.

 Kolektivy: žactva a dorostu, dospělých a nejlepší kolektiv z vesnic.

   Zasloužilí trenéři, rozhodčí a cvičitelé.

 Handicapovaný sportovec a "Síň slávy"

 “Krajánek“- vyhlášen bude nejlepší sportovec okresu, který sice v okrese bydlí, ale není

    členem žádné organizace, která v okrese sídlí.

    Cena Fair play

více »