Internetové odkazy

Přehled internetových stránek je průběžně aktualizován. Pokud zde vaše TJ/SK chybí či odkaz se změnil, neváhejte nás KONTAKTOVAT!

Okresní svaz Kontakt
FOTBALUMgr. Michal Blaschke
Rudoltice 245
608 981 054
HOKEJBALUJaroslav Badzik
776 585 615
badzik@hokejbal-vc.cz
KUŽELEKJiří John
Jilemnického 161
562 01 Ústí nad Orlicí
607 888 210
LEDNÍHO
HOKEJE
Jiří Veselý
T. G. Masaryka
563 01 Lanškroun
jiri.vesely@ow.cz
NOHEJBALUJakub Mrákava
mrak@centrum.cz
737 480352
ČESKÝ SVAZ
ORIENTAČNÍCH
SPORTŮ
Lubomír Macháček
Jiráskova 1016
565 01 Choceň
machacek.chocen@seznam.cz
STOLNÍHO 
TENISU
Josef Schejbal
Lanšperská 125
562 06 Ústí nad Orlicí
veverka47@gmail.com, 724 208 309
VOLEJBALUJan Motl
motl.jan@seznam.cz

Členská základna TJ a SK k 31. 3. 2016, 137 členů. Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které jsou členy našeho sdružení, mají celkem 16 563 členů, z toho chlapců do 18 let 3 183, dívek do 18 let 1 183 .