Revizní komise OSS, z.s.

Revizní komise OSS, z.s. je kontrolním orgánem Orlického sportovního sdružení okresu Ústí nad Orlicí. Revizní komisi tvoří předseda a 2 členové a je volena na valné hromadě všemi oprávněným delegáty, tedy dohromady za okresní svazy i TJ/SK.