Vyhlášení dotačních programů Pardubického kraje v oblasti sportu a volnočasových aktivit v roce 2021

Vyhlášení dotačních programů Pardubického kraje v oblasti sportu a volnočasových aktivit v roce 2021

Schválené výzvy:

Program B1: Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže

Program B2: Podpora handicapovaných sportovců

Program B3: Podpora sportu pro všechny

Program B4: Podpora sportovní reprezentace Pardubického kraje

Program B5: Podpora významných sportovních akcí

Program F1: Podpora volnočasových aktivit

 Program C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovního zařízení, pořízení investičního movitého

                     majetku sportovních zařízení a organizací  

Lhůta pro příjem žádostí: 20.2. - 12.3.2021

Vyplněné formuláře žádosti posílejte v termínu pro příjem žádostí (rozhoduje razítko přijetí na podatelně Pardubického kraje, NE podání na poštu)

Výzva a formuláře ke stažení:

Pardubický kraj - Dotační programy probíhající (pardubickykraj.cz)

Pověřené kontaktní osoby:

Tereza Ševčíková – referentka oddělení sportu a cestovního ruchu

tel.: 466 026 697

e-mail: tereza.sevcikova@pardubickykraj.cz

 

Ing. Lebedová Lucie – referentka oddělení sportu a cestovního ruchu

Tel.: 466 026 212

e-mail: lucie.lebedova@pardubickykraj.cz

zpět na přehled »