Usnesení VH OSS, z.s. ze dne 23.9.2020

Dne 23.9.2020 se konala VH OSS, z.s. 

    1. Valná hromada bere na vědomí:

     a) zprávu předsedkyně revizní komise Orlického sportovního sdružení,z.s.

     b) zprávu předsedkyně mandátové komise, s účastí 33 delegátů, což je

         30,00 % TJ/SK a sportovních svazů

    2. Valná hromada schvaluje  

        a)  jednací řád valné hromady Orlického sportovního sdružení,z.s.

        b)  zprávu předsedy o činnosti Orlického sportovního sdružení,z.s. od poslední Valné hromady

             v dubnu 2019

        c)  zprávu o hospodaření Orlického sportovního sdružení,z.s. v roce 2019

        d)  rozpočet Orlického sportovního sdružení,z.s. na rok 2020 

        e)  prominutí úhrady členského příspěvku vůči OSS,z.s. za rok 2020 sportovnímu oddílu

             sdružujícímu  mentální sportovce – SO UNO při Speciální základní škole,mateřské škole

             a praktické škole Ústí nad Orlicí,z.s.

     3. Valná hromada ukládá :

         a)  vyzvat sdružený  TJ Dlouhoňovice a 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto k zaplacení členského

             příspěvku vůči Orlickému sportovnímu sdružení,z.s. za rok 2019 s termínem zaplacení

             nejpozději k 31.10.2020,  v případě nezaplacení bude SK vyřazen a to dle Stanov OSS z.s.,

             čl.IV.,bod C , odst.b ,   - odpovídá předseda OSS z.s.

        b)  současně zaurgovat zbylé  TJ,SK k zaplacení členského příspěvku na rok   2020 

              - odpovídá předseda OSS z.s.

 

 

Zapsal a ověřil:      Jaroslav Merta       předseda návrhové komise      

                            Jaroslav Boštík      člen návrhové komise

                             Josef Shejbal        člen návrhové komise

zpět na přehled »