Povinnost TJ/SK ve vztahu ke spolkovému rejstříku

Prosíme věnujte v těchto dnech pozornost ke spolkovému rejstříku. Je nutné dát zápisy (Zápis spolku, Statutární orgán, Kontrolní orgánu atd.) a sbírku listin (Účetní uzávěrka s přílohou, Stanovy, Ostatní usnesení) SK/TJ do pořádku, nejen s ohledem na možné sankce, ale s největší pravděpodobností budou předmětem kontroly ze strany poskytovatelů dotací, grantů. Veškeré tyto údaje musí být aktuální.

Zároveň upozorňujeme na „zápis skutečného majitele" do neveřejného rejstříku.

https://issm.justice.cz/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zpět na přehled »