Vyúčtování neinvestiční dotace Můj klub 2019

Vyúčtování neinvestiční dotace Můj klub za rok 2019 je nutné před odesláním v listinné nebo v elektronické podobě do datové schránky MŠMT nahrát do systému IS Sport. Ten bude pro nahraní vyúčtování k jednotlivým žádostem dotace Můj klub 2019 zpřístupněn od 1.12.2019.

Formulář „Vyúčtování dotace za rok 2019“ a formulář „Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv" musí příjemce dotace nahrát a zaslat nejpozději do 15. 2. 2020 (doporučujeme nahrání i zaslání provést v termínu dřívějším, a to do 31. 1. 2020):

 

Manuál: platný pro dotační program - MŮJ KLUB 2019 

MUJ_KLUB_2019_manual vyuctovaní a FV.pdf

Formuláře pro vyúčtování a Finanční vypořádání programu MŮJ KLUB:
MK2019_vyúčtování_vypořádání.xlsx

zpět na přehled »