Vyhlášení ankety „Nejúspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí za rok 2021“ 53.ročník

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s. ve spolupráci s marketingovou agenturou Sport Action s.r.o. a městem Ústí nad Orlicí vyhlašují již 53. ročník ankety „Nejúspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí za rok 2021.“

  V této souvislosti vyhlašují organizátoři ankety kritéria pro nominace sportovců. Základní podmínkou je členství v tělovýchovné a sportovní organizaci nebo občanském sdružení, které se zabývá sportovní činností na území Orlickoústecka.

Vyhlašované kategorie :

 Jednotlivci: žactvo, dorost a junioři, dospělí, veteráni.

 Kolektivy: žactva a dorostu, dospělých a nejlepší kolektiv z vesnic.

   Zasloužilí trenéři, rozhodčí a cvičitelé.

 Handicapovaný sportovec a "Síň slávy"

 “Krajánek“- vyhlášen bude nejlepší sportovec okresu, který sice v okrese bydlí, ale není

    členem žádné organizace, která v okrese sídlí.

    Cena Fair play

Nominace ve všech kategoriích, mohou zástupci oddílů a klubů, stejně jako široká sportovní veřejnost, zasílat již nyní na přiloženém formuláři na adresu: Orlické sportovní sdružení, Zborovská 213, 562 01 Ústí n. O., nebo e–mailem na adresu: oss.uno@seznam.cz, TM 777 736 319 .

 Nominace musí obsahovat: jméno a příjmení sportovce, datum narození, adresu bydliště včetně emailové adresy, členství v organizaci, ve které sportuje, sportovní úspěchy v roce 2021, k návrhu připojte fotografii navržených ve formátu PDF.

Uzávěrka nominací bude 17. prosince 2021. Odborná komise vybere jednotlivé laureáty, kteří si převezmou ocenění na slavnostním galavečeru.

   Slavnostní galavečer vyhlášení výsledků ankety doplněný kulturním programem se uskuteční v pondělí 14. února 2022 v 17.00 hodin v Kulturní domě v Ústí nad Orlicí. Moderátorem bude Radek Šilhan

Vstup na galavečer je zdarma a my budeme velmi rádi za hojnou účast veřejnosti.

 

zpět na přehled »