Můj klub 2021 (MANUÁL, DOKUMENTACE)

Národní sportovní agentura zveřejnila informaci o ZMĚNĚ lhůty pro podávání žádosti Můj klub 2021, a to

od 22. října do 23. listopadu 2020

Datum a čas zahájení podání žádosti: 22.10.2020 od 12:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádosti: 23.11.2020 do 17:00 hodin

Podání žádosti, stejně jako aktualizaci údajů o evidovaných sportovcích provedete v systému Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Formulář žádosti umožní přímé propojení evidovaných údajů o sportovní organizaci a sportovcích s žádostí o dotaci. Proto je nezbytné, aby veškeré evidované údaje v Rejstříku sportu odpovídaly skutečnosti.

Přihlášení/registraci do Rejstříku sportu proveďte pod tímto odkazem (www.rejstriksportu.cz).

Manuál pro snadnější vyplnění žádosti naleznete ZDE.
Výzva Můj klub 2021 ve znění dodatku č. 2

Dokumentace výzvy

Výzva 2/2020 - Můj klub 2021

Dodatek č. 1 Výzvy

Dodatek č. 2 Výzvy

Příloha - Plná moc k zastupování

Příloha - Formulář k doložení vlastnické struktury

 

zpět na přehled »