Konání volební valné hromady OSS, z.s.

Volební valná hromada OSS, z.s.

Dne 20. dubna 2022 se bude konat volební valná hromada OSS, z.s. od 16.00 hodin v Modrém salonku

Kulturního domu v Ústí nad Orlicí.

Žádáme TJ/SK a sportovní svazy o zaslání návrhů do výkonného výboru OSS, z.s. či revizní komise OSS, z.s.

na volební období 2022 - 2026 a to do 30. března 2022. 

zpět na přehled »